CLIMFIL BRNO, s.r.o.

založen v roce 1997 a je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně. Společnost má 2 společníky. Základní kapitál společnosti činí 1,7 mil. Kč. Řadí se mezi malé a střední firmy s počtem pracovníků 20-50.

Hlavním předmětem činnosti jsou dodávky a montáže klimatizačních a vzduchotechnických zařízení , kdy součástí dodávky je rovněž zregulování, zaškolení obsluhy a následně i servisní činnost . Tyto dodávky tvoří buď větší komplexní celky dodávané v rámci velkých celků, zejména stavebních, a to pro průmysl, zdravotnictví, školství, výzkum, státní správu atp. Další oblast pak tvoří dodávky pro občany, a to např. tepelná čerpadla a solární zařízení

a dále klimatizační a vzduchotechnická zařízení pro byty, bytové i rodinné domy, bazény atp. Veškeré naše dodávky a služby jsou v dobré kvalitě a za dobrou cenu.

TECHNOLOGIE, CERTIFIKÁTY

Všichni pracovníci mají příslušnou dostatečnou odbornou kvalifikaci v oboru a dále se vzdělávají. Klademe důraz i na výběr našich subdodavatelů, zejm. na jejich odbornou úroveň a znalosti, včetně znalostí a dodržování BOZP a environmentální politiky. Naše společnost patří mezi malé až střední podniky, kvalitu řízení a produkce nám již od roku 2004 pomáhá udržovat Systém řízení kvality /dle normy ČSN ISO 9001:2016/, na který má naše společnost udělen certifikát kvality. Kvalita systému řízení je každoročně podrobována auditům, prováděným renomovanými a akreditovanými společnostmi s dlouholetou působností v oboru. Pro naše zákazníky i obchodní partnery je tato certifikace zárukou, že společnost je řízena odborně, kvalifikovaně, má zpracovanou a využívá veškerou odbornou dokumentaci – technologické postupy pro jednotlivé činnosti, bezpečnostní rizika spojená s její činností, revize, školení – tedy, že zná a dodržuje veškeré příslušné odborné, bezpečnostní i další právní normy, zákony a nařízení. Společnost rovněž splňuje potřebná obecná kritéria pro účast ve veřejných soutěžích – zejména bezdlužnost, dobré ratingové hodnocení ekonomických parametrů, odbornost, dobré pojištění ke krytí podnikatelských rizik spojených s naší činností, zejm. vůči třetím stranám, tj. s ohledem na zákazníka.

PODPORA

Považujeme rovněž za samozřejmé finančně podporovat potřebné, a to zejména v sociální oblasti, kde dlouhodobě podporujeme několik projektů i jednotlivců, ale i v oblasti školství a tělovýchovy, vědy a kultury. Rovněž životní prostředí je pro nás důležité téma – stále větší pozornost zaměřujeme na environmentální politiku společnosti.

TOP